You are currently viewing Sesiunea de admitere din septembrie 2019

Sesiunea de admitere din septembrie 2019

Sesiunea de admitere din septembrie 2019 pentru masterul TACT se va desfășura în ASE în perioada 9-11 septembrie (între orele 09.00-14.00).

Admiterea la programul de master se face în baza unei probe scrise sub formă de test grilă, care va avea loc în data de 13 septembrie. Punctajul în baza căruia vor fi evaluați canditații se va obține din rezultatele de la testul-grilă şi media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, calculat conform metodologiei anuale de admitere în ASE.

Pentru mai multe detalii și informații suplimentare referitoare la admitere, vă rugăm să accesați în mod curent site-ul ASE sau sa ne contactați la numărul de telefon: 0757.352.031.

Bibliografia aferentă examenului de admitere este:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?