O calificare recunoscută la nivel europeaN

Dezvoltat de Institutul de Studii Financiare şi Academia de Studii Economice Bucureşti, programul de master de TEHNICI ACTUARIALE revine în formula creată în anul 2005 după ce a funcționat ca specializare în cadrul programului de master Managementul Riscului şi Actuariat  pentru 6 serii de absolvenți.

Programul creat în baza unui proiect public-privat cu finanțare externă, urmăreşte relaţia strânsă dintre managementul riscului, calculele actuariale şi pieţele financiare. Programul combină abordările practice cu sesiunile teoretice, oferind un bagaj de cunoştinţe important, complex, necesar pentru a reuşi cu succes într-un mediu de afaceri competitiv.

În condițiile implementării unor sisteme de supraveghere prudențiale la nivel național și internațional, managementul riscului reprezintă un element cheie pentru toate sectoarele de activitate ce reuneşte activitatea specialiştilor în actuariat şi gestionare de riscuri. Controlul riscului prin

identificare şi cuantificare  nu poate fi posibil fără ajutorul unor specialişti bazaţi cum sunt actuarii şi managerii de risc.

Acesta este scopul programului  de master pe care îl propunem – să vă ofere posibilitatea de cuantificare, control şi finanţare a riscului prin combinarea poliţelor de asigurare cu strategii de hedging şi tehnici moderne cum ar fi TRA (Transfer Alternativ de Risc).

Programul se adresează atât celor care doresc să intre pe poziţii de execuţie (prin creşterea calităţii suportului acordat echipei de top management), dar şi celor care se găsesc deja în poziţii de conducere (prin dezvoltarea abilităţilor tehnice şi comerciale).

Specializarea Tehnici Actuariale este utilă celor care doresc să intre în domeniul actuarial sau celor care intenţionează să-şi dezvolte abilităţile matematice. Domeniile în care pot activa sunt variate: industria asigurărilor, bănci, fonduri de pensii, consultanţă financiară, instituţii publice, etc.

Evaluat extern şi acreditat de ARACIS – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, sub forma MRACT, ce includea posibilitatea specializării în managementul riscului sau tehnici actuariale în anul 2008, programul de master cu specializarea TEHNICI ACTUARIALE revine la forma sub care a funcționat în perioada 2005-2008, fiind reacreditat sub această denumire în februarie 2023 de către aceeași instituție de supraveghere – ARACIS, conform normelor din domeniu.

ACREDITARE INTERNAȚIONALĂ

În anul 2019, programul de master cu specializarea TEHNICI ACTUARIALE a obținut aviz favorabil de la Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) din Marea Britanie pentru echivalarea a 3 examene din curricula de bază a Institutului britanic, cu respectarea rigorilor de evaluare internationala si cu asumarea atingerii obiectivelor de formare ale IFoA: CB1, CB2 respectiv CM1.

 

ISF şi ASE: un parteneriat educaţional

Programul de master de Tehnici Actuariale reprezintă o formă de parteneriat impresionantă între mediul academic şi mediul de afaceri, între o formă de pregătire clasică şi o formă de pregătire profesională, modernă. ASE Bucureşti reprezintă cea mai importantă universitate de profil

economic din România,  iar ISF este unul dintre furnizorii principali de programe de formare profesională pe piaţa serviciilor financiare din Romania, cu parteneriate educaționale internaționale (USA, Marea Britanie).

De ce este potrivit TACT pentru TINE?

Expertiză – vei lucra cu academicieni recunoscuţi la nivelul pieţei româneşti şi cu practicieni din piaţa serviciilor financiare care vor prezenta  participanţilor cele mai recente evoluţii în domeniile lor.

Recunoaştere – absolvirea acestui program respectă cerinţele educaţionale ale asociaţiilor profesionale din piaţa românească şi ale autorităţilor din domeniul asigurărilor şi pensiilor private – ASF.

Flexibil – programul de cursuri se desfășoară după amiaza, între orele 18.00 și 21.00, și în weekend. Cursurile sunt ţinute seara (unele sunt disponibile şi în timpul zilei), în aşa fel încât să permită studenţilor să-şi continue studiile, fără a-şi compromite cariera sau să renunţe la alte obligaţii.

Accesibil –programul este accesibil absolvenţilor de studii matematice, financiare, economice  care lucrează în domeniu sau doresc să acceseze domeniul.

 Fezabil – alternativă accesibilă și cu durată mai scurtă de specializare în actuariat la variantele internaționale similare mult mai costisitoare și mai de durată.

Cine face parte din corpul profesoral?

Programul este susținut de cadre didactice din cadrul unor centre universitare de specialitate: ASE București (departamentele Finanțe, Moneda, Matematici aplicate, Drept, Economie și politici economice, Cibernetică și informatică economică),  Universitatea București, etc.

Pe lângă cadrele didactice universitare consacrate pe piaţa românească, în corpul profesoral au fost atrași traineri de la Institutul de Studii Financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiara,  specialiști din bănci (BCR, Unicredit),  actuari, manageri de risc, șefi servicii juridice, membrii ai Asociației Române de Actuariat pentru a susține tutoriatele practice, necesare pentru creșterea gradului de aplicabilitate a cursurilor.

Mai mult, experți din piață sunt implicați în procesul de dezvoltare a curriculei programului,  a suporturilor de curs precum și a procedurilor de examinare pe modulele la care au participat pentru a crește gradul de transparență și exigență în derularea examenelor, aspect cerut la nivel internațional în procesul de recunoaștere a programului.

Programul beneficiază şi de prezenţa şi expertiza unor practicieni din domeniile bancar, al asigurărilor, fondurilor de pensii administrate privat de peste hotare, din ţări cu o bogată experienţă în acest sens: Austria, Elveţia, Marea Britanie, Portugalia.