Semestrul 1

  1. Principiile administrării portofoliilor
  2. Matematici actuariale în asigurările non-viață
  3. Matematici actuariale în asigurări de viață
  4. Procese stocastice
  5. Raportări actuariale

Semestrul 2

  1. Metode cantitative în managementul riscului
  2. Etică şi integritate academică
  3. Seminar Științific 
  4. Practică de specialitate
  5. Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație