Semestrul 1
  1. Economie cantitativă
  2. Instituții și produse de asigurări
  3. Indicatori ai raportărilor financiare
  4. Matematici financiare
  5.  Statistică actuarială

 

 Semestrul 2

  1. Analiza datelor și regresii
  2. Simulări statistice
  3.  Principiile modelării
  4. Reglementările aplicabile în asigurări
  5. Serii de timp