Semestrul 1
  1. Economie cantitativă
  2. Instituții și produse de asigurări
  3. Indicatori ai raportărilor financiare
  4. Matematici financiare
  5.  Statistică actuarială

 Semestrul 2

  1. Analiza multidimensionala a datelor
  2. Introducere in Python
  3.  Data mining
  4. Modele de risc in asigurări si finante
  5. Serii de timp