021.319.19.01 int.565 secretariat@fin.ase.ro

Semestrul 1

1.    Principiile administrării portofoliilor

2.    Matematici actuariale în asigurările non-viață

3.    Matematici actuariale în asigurări de viață

4.    Procese stocastice

5.    Raportări actuariale

Semestrul 2

1.    Metode cantitative în managementul riscului

2.    Seminar Științific

3.    Practică de specialitate

4.    Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Close Menu